Prace dyplomowe – Administracja

Wbrew obiegowej opinii ukończenie studiów na kierunku administracja nie oznacza konieczności spędzenia całej kariery na stanowisku sekretarki lub nudnej pracy urzędnika niższego szczebla. Od wielu lat kierunki związane z administracją cieszą się ogromnym zainteresowaniem maturzystów, właśnie ze względu na możliwości zrobienia interesującej kariery, jaką otwiera uzyskany dyplom. Dzięki zdobytym kwalifikacjom, absolwentów administracji czeka dobrze płatna praca w instytucjach publicznych, samorządowych i agencjach rządowych lub największych korporacjach. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiło się również ogromne i niesłabnące do dziś zapotrzebowanie na młodych, dynamicznych i znających języki obce urzędników w strukturach europejskich.

Opis kierunku

Jaką wiedzą dysponuje absolwent administracji? Po pierwsze wybór tego kierunku zapewnia doskonałe przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości zasad funkcjonowania polskich i europejskich instytucji publicznych, prawa polskiego i międzynarodowego oraz struktur administracji państwowej. Jednak przede wszystkim administracja umożliwia nabycie cennej praktyki związanej z zamówieniami publicznymi, przetargami, budżetowaniem. Przyszły urzędnik zdobywa również istotne w swojej profesji kompetencje miękkie, takie jak tworzenie i zarządzanie projektami oraz kierowanie zespołem. Dzięki połączeniu samodzielności oraz umiejętności pracy zespołowej, absolwent administracji łatwo odnajdzie się w innych obszarach zawodowych.

Jakie możliwości oferuje administracja?

Niezależnie od wyboru specjalizacji, każdy absolwent administracji zdobywa szeroką wiedzę w tak wartościowych dziedzinach jak nauki polityczne, media, marketing, prawo, zarządzanie, integracja europejska, samorządy, historia polityczna i socjologia. Ta kompleksowa wiedza pozwala na podjęcie interesującej pracy zarówno w sektorze publicznym, prywatnym jak i organizacjach pozarządowych. Jednak aby precyzyjnie pokierować swoją karierą, administracja umożliwia wybór jednej z wielu ciekawych specjalizacji.

Samorządy

Ukończenie studiów ze specjalizacją administracji samorządowej znacznie ułatwia podjęcie pracy w terytorialnych jednostkach administracji. To doskonały wybór dla lokalnych patriotów, którzy pragną zdobytą na studiach wiedzę wykorzystać pracując u podstaw dla swojej gminy, powiatu lub województwa, podejmując na co dzień kluczowe dla miejscowości i regionu decyzje, dotyczące zarządzania budżetem lub wykorzystania państwowych i europejskich dotacji. Jednak taka specjalizacja nie ogranicza możliwości absolwenta do sektora publicznego – z pewnością znajdzie on zatrudnienie na specjalistycznych i kierowniczych stanowiskach w lokalnych przedsiębiorstwach.

Administracja rządowa

Wybór tej specjalizacji zapewnia fachową wiedzę związaną z codziennym funkcjonowaniem najwyższych organów państwa i otwiera drogę do pięcia się po kolejnych szczeblach kariery w administracji rządowej. Spośród jej absolwentów rekrutuje się największa ilość urzędników państwowych, piastujących stanowiska w instytucjach administracyjnych i nadzorczych. Co więcej, za sprawą doskonałego przygotowania teoretycznego specjalizacja w administracji rządowej stanowi doskonały wybór dla osób marzących o karierze politycznej.

Kariera w administracji międzynarodowej

Zmiana realiów towarzysząca przystąpieniu polski do Unii Europejskiej, przyczyniła się do wzrostu popularności specjalizacji administracji międzynarodowej. Wielu studentów kierunku administracja, przyciągają korzyści płynące z możliwości zrobienia kariery w strukturach europejskich, związane z objęciem atrakcyjnego, specjalistycznego stanowiska w Brukseli i Strasbourgu. Absolwent tej specjalizacji nabywa praktyczną wiedzę z obszaru administracji europejskiej, dyplomacji i technik negocjacyjnych, bezcenną aby skutecznie odnaleźć się w zawiłych i złożonych strukturach parlamentu europejskiego i komisji europejskiej. Na specjalistów w dziedzinie administracji międzynarodowej czekają również atrakcyjne posady w kraju, chociażby związane z zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich lub prowadzeniem negocjacji na poziomie Polska – Unia Europejska.

Usługi publiczne

Dla studentów bardziej zainteresowanych sprawami krajowymi z pewnością ciekawą alternatywę stanowi specjalizacja w zakresie administracji usług publicznych i komunalnych. Jej ukończenie otwiera przed absolwentem przynajmniej dwie, atrakcyjne ścieżki kariery. Pierwsza dotyczy pracy na kierowniczym lub specjalistycznym stanowisku w szeroko pojętym sektorze usług publicznych, począwszy od transportu, gospodarki wodnej, skończywszy na służbie zdrowia i instytucjach kulturalnych. Inne możliwości daje praca w sektorze prywatnym lub organizacji pozarządowej, gdzie dobrze zorientowany w sprawach administracji publicznej i znający specyfikę państwowych instytucji specjalista doskonale odnajdzie się w roli osoby reprezentującej przedsiębiorstwo we współpracy z sektorem państwowym. Praca w administracji oferuje zatem szeroki wachlarz możliwości związanych z pokierowaniem własną karierą oraz realny wpływ na sprawy lokalne, państwowe, a nawet międzynarodowe.