Prace dyplomowe – Bankowość

Bankowość jest powszechnie uważana za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Stanowi idealny wybór dla osób dobrze radzących sobie z naukami ścisłymi, które pragną swoje predyspozycje wykorzystać do celów praktycznych. Trzyletnie studia licencjackie i dodatkowo dwuletnie magisterskie umożliwiają dogłębne poznanie zasad funkcjonowania systemów bankowych, rodzajów operacji finansowych, a także zarządzania ryzykiem. Rosnąca na rynku bankowym konkurencyjność zarówno w zakresie ilości funkcjonujących podmiotów, jak i dostępnych usług i produktów finansowych sprawiają, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bankowości wciąż rośnie.

Opis kierunku

Pięcioletnie studia na kierunku bankowość gwarantują absolwentowi doskonałe zaznajomienie się ze wszystkimi aspektami pracy w branży bankowej, które na przestrzeni ostatnich lat wraz z postępem technicznym i rozszerzeniem oferty o nowe produkty znacznie ewaluowały. U podstaw studiów stoją przedmioty ogólne: matematyka, rachunkowość, statystyka, logika i rachunek prawdopodobieństwa. Jednak są one tylko wstępem do poznania specjalistycznej wiedzy branżowej związanej z rynkami pieniężnymi i kapitałowymi, obrotem aktywami i pasywami, produktami finansowymi takimi jak kredyty, pożyczki, lokaty rachunki oszczędnościowe. Dodatkowo zasady obrotu akcjami i obligacjami, zasady audytu wewnętrznego i zewnętrznego, prawo bankowe, zarządzanie ryzykiem i metody analizy finansowej, czy rynki walutowe. Ale współczesna bankowość daleko wykracza poza tradycyjne, dedykowane jej obszary wiedzy, wymagając od specjalistów znajomości standardów obsługi klienta, elektronicznych systemów i usług bankowych, a nawet wiedzy z zakresu marketingu bankowego. Bardzo duże znaczenie mają obecnie międzynarodowe rynki finansowe. Z tych powodów, świeżo upieczony absolwent bankowości zyskuje na starcie pewną przewagę, wynikającą z rozszerzonego kapitału wiedzy zdobytego na studiach.

Jaka przyszłość czeka absolwentów bankowości?

Nie każdy student może cieszyć się tak interesującą perspektywą zawodową, jak przyszły absolwent kierunku bankowość. Dynamicznie rozwijający się sektor bankowy co roku wchłania tysiące zdolnych absolwentów wyższych uczelni, na których czeka przede wszystkim kariera w bankach. Profesjonalista szybko pokonuje kolejne szczeble od stanowisk związanych z bieżącą obsługą klienta, poprzez pracę analityka, aż do kierowniczych stanowisk w czołowych instytucjach finansowych. W dodatku na każdym etapie oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, można liczyć na intratne premie.

Ale to nie jedyna droga. Absolwenci bankowości są chętnie zatrudniani na stanowiskach analitycznych w firmach ubezpieczeniowych oraz instytucjach specjalizujących się w pośrednictwie i doradztwie finansowych. Na najlepszych czekają także intratne posady w spółkach skarbu państwa. Ocenia się, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych bankierów w najbliższych latach wciąż będzie rosnąć. Kariera międzynarodowa

Specjaliści dobrze znający języki obce mają szansę na zrobienie kariery w międzynarodowych instytucjach finansowych. Znacznie ułatwia to Europejskiego Certyfikatu Bankowca (EFCB), dzięki któremu możliwe jest objęci specjalistycznego stanowiska zagranicą.