Prace dyplomowe – Ekonomia

Wbrew dość powszechnym opiniom, że współczesna gospodarka cierpi od nadmiaru ekonomistów i ich sprzecznych ze sobą opinii na temat bieżącej sytuacji gospodarczej, eksperci w tej dziedzinie nadal są i prawdopodobnie zawsze będą w cenie. To oni zazwyczaj stoją na czele największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, podejmując strategiczne decyzje. Również czołowi ekonomiści pełnią funkcje doradcze i ministerialne w administracjach państwowych. Ich wiedza i doświadczenie wciąż są nie do przecenienia, dlatego ekonomię należy uznać za interesujący i przyszłościowy kierunek dla osób, które czują się na siłach, aby kierować dużymi przedsięwzięciami i brać bezpośrednią odpowiedzialność za ich finansowe skutki. Ekonomia jest ciekawą nauka ze względu na fakt, że chociaż wymaga ponadprzeciętnych zdolności matematycznych, u jej podstaw stoją społeczne korzenie, związane z decyzjami podejmowanymi przez jednostki. W tym sensie oprócz matematycznej analizy, ekonomia wymaga od dobrego specjalisty również pewnej intuicji ułatwiającej podjęcie trafnej decyzji.

Opis kierunku

U podstaw licencjackich i magisterskich studiów ekonomicznych stoją nauki ścisłe, przede wszystkim matematyka, statystyka, logika, ekonometria i rachunek prawdopodobieństwa. Stanowią one wstęp do poznania bardziej ukierunkowanych przedmiotów i zagadnień, w tym mikro i makroekonomii, teorii przedsiębiorstw i zachowań konsumenta, rynków finansowych i pośrednictwa finansowego. Współczesna gospodarka jest wysoce zglobalizowana, a proces ten się pogłębia, dlatego dla przyszłych absolwentów coraz większe znaczenie ma możliwość zapoznania się z warunkami i prawami, jakimi rządzi się ekonomia w skali międzynarodowej. Jak większość nauk, ekonomia nie funkcjonuje w próżni, na kształt gospodarki wpływają instytucje państwowe i międzynarodowe, prawo fiskalne i gospodarcze, polityka monetarna, rynki walutowe i handel zagraniczny. Dobry ekonomista musi być przygotowany do ciągłego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy, aby reagować na zmieniające się dynamicznie sytuację i czynniki kształtujące rynek. Powinien być ekspertem w dziedzinie prawa i stosunków międzynarodowych. Z pewnością jest to kierunek przeznaczony dla osób odpowiedzialnych, pracowitych i wytrwałych, umiejących oszacować poziom ryzyka. Z drugiej strony profesjonalne podejście i zdobycie odpowiedniej wiedzy ekonomicznej przybliża nas do sukcesów.

Jakie perspektywy stoją przed absolwentem ekonomii?

Już w trakcie studiów przyszły absolwent ekonomii ma szansę rozpocząć swoją karierę zawodową poprzez staż w renomowanej firmie. Instytucje finansowe i doradcze, firmy ubezpieczeniowe i banki konkurują o możliwość wyłowienia utalentowanych studentów i związanie ich ze sobą na stałe. Profesjonalista w dziedzinie ekonomii stale pogłębiający swoją wiedzę z łatwością znajdzie pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Właściwie wszędzie, gdzie wymagana jest innowacyjność i umiejętność zarządzania finansowym i organizacyjnym aspektem funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstwa. Zależnie od wybranej specjalizacji studiów absolwenci ekonomii znajdują zatrudnienie między innymi w towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, w firmach leasingowych bankach, w biurach nieruchomości, lub jako doradcy podatkowi i księgowi. Naturalnym, chociaż wymagającym poświęcenia kierunkiem zawodowym jest wybór zawodu maklera giełdowego. Praca ta, chociaż obarczona ogromną odpowiedzialnością i wysiłkiem stanowi esencję nauk ekonomicznych. Poza tym najlepsi mogą dzięki niej szybko się wzbogacić.

Profil absolwenta

Ekonomiści uważani za największych fachowców w swojej dziedzinie, są często zapraszani do mediów, jako eksperci do spraw gospodarczych, finansowych i podatkowych. Dzięki zdobyciu popularności i autorytetu, jeżeli mają na to ochotę, mogą spróbować swoich sił w karierze politycznej, co doskonale obrazują liczne przykłady z polskiej sceny politycznej. Droga do sukcesu dla studentów wybierających ekonomię nie jest łatwa, wymaga ciągłego kształcenia i zdobywania informacji, jednak gwarantuje szeroki wybór możliwości pokierowania swoim życiem zawodowym, a w przypadku najzdolniejszych profesjonalistów otwiera drzwi do wielkiej kariery.