Prace dyplomowe – Finanse

Studiowanie kierunków związanych z finansami jest ciekawym wyborem dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, którym najprościej rzecz ujmując matematyka sprawia przyjemność. Chociaż może się wydawać, że jedynym wyborem dla absolwenta kierunków finansowych pozostaje praca w księgowości, rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej – studia te otwierają drogę do kariery w instytucjach finansowych, bankach i firmach konsultingowych.

Opis kierunku

Specyfiką nauk finansowych jest ich duże wyspecjalizowanie, zazwyczaj już na poziomie wyboru kierunku studiów. Szeroka oferta uczelni państwowych i prywatnych obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, między innymi na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, analiza rynków finansowych, audyt i kontrola finansowa, czy analityka finansowa. Kandydat powinien mieć zatem już na wstępie dość sprecyzowane oczekiwania dotyczące swojej przyszłej pracy i zagadnień jakie w związku z tym chciałby poznać podczas studiów.
< br /> Podobnie jak w przypadku nauk pokrewnych – ekonomii i bankowości, u podstaw finansów stoją nauki ścisłe, które zdominują zwłaszcza pierwsze lata studiów. Przyszły finansista powinien być gotowy na intensywny kurs matematyki, statystyki, logiki, rachunku prawdopodobieństwo, makro i mikroekonomii. Esencję programu studiów stanowią natomiast dedykowane finansom kursy: księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość zarządcza, podatki i cła, zarządzanie majątkiem obrotowym, symulacje biznesowe, ocena finansowa projektów inwestycyjnych i zarządzanie instytucjami finansowymi. Profesjonalista w dziedzinie finansów musi być dobrze zaznajomiony z prawem, nie tylko podatkowym i mieć naturalną zdolność trafnego interpretowania przepisów. Mylą się więc Ci, którzy twierdzą że finanse to jedynie twarda matematyka – w tej dziedzinie wiedzy ogromne znaczenie ma kreatywność i innowacyjność zatrudnionego specjalisty.
< br /> Finanse, to jedna z dziedzin wiedzy, która szczególnie wymaga systematycznego dokształcania i orientacji w zmieniającej się rzeczywistości prawnej, przede wszystkim związanej z prawem podatkowym. Nie wystarczy ukończyć studiów. Należy dokładnie śledzić nowości legislacyjne i prasę branżową. Ambitni absolwenci, których planem na przyszłość jest kierowanie finansami dużego przedsiębiorstwa, muszą być gotowi na odbycie studiów podyplomowych oraz licznych kursów, świadczących o profesjonalizmie i odpowiedzialnym podejściu finansisty.

Czy warto zostać finansistą?

Dla osób niecierpiących na brak ambicji, odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: zdecydowanie warto! Przede wszystkim każde przedsiębiorstwo potrzebuje do swojego zespołu inteligentnego księgowego, który nie tylko pomoże w sprawny pokierowaniu sprawami finansowymi przedsiębiorstwa, ale również dzięki swojej pomysłowości przyczyni się do ograniczenia kosztów firmy. Na sprawnych finansistów z otartymi drzwiami czekają towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, doradcy i pośrednicy finansowi, renomowane banki i międzynarodowe firmy konsultingowe. Aby szybko osiągnąć sukces w branży finansowej warto już na studiach pogłębiać swoją wiedzę poprzez praktyki i staże, a po ich ukończeniu zainwestować w wartościowe kursy, a nawet studia podyplomowe. Atrakcyjnych stanowisk do obsadzenia jest wiele, ale konkurencja w postaci tysięcy ambitnych i zdolnych finansistów również jest ogromna. Jednak każdy, kto podejmie stojące przed nim wyzwanie z pewnością może liczyć na atrakcyjne zarobki, dzięki zatrudnieniu w sektorze finansowym.