Pisanie pracy inżynierskiej

Charakterystyka

Praca inżynierska dla studentów studiów technicznych stanowi zwieńczenie pierwszego etapu studiów i uprawnia do posługiwania się tytułem inżyniera. Podczas obrony student po pierwsze udowadnia, że dysponuje wymaganą w zawodzie wiedzą teoretyczną oraz umieją prowadzić pracę naukową zgodnie z wymaganymi kryteriami, przedstawiając przedmiot badań w sposób naukowy. Po drugie przedstawia opracowany przez siebie autorski projekt.

Prace inżynierskie dzielą się przede wszystkim na prace o charakterze konstrukcyjnym i technologicznym. W przypadku tych pierwszych celem pracy jest stworzenie autorskiego projektu maszyny lub urządzenia. Prezentacji prototypu towarzyszyć musi jego poprawny opis techniczny i związane z nim obliczenia. Student musi przedstawić zbiór alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych i uargumentować, dlaczego zdecydował się na konkretne z nich. Ponadto należy uzasadnić potrzebę oraz cel wykorzystania przedstawianego projektu wraz argumentacją o jego zasadności.

Prace technologiczne dotyczą za kolei procesu naprawy lub stworzenia urządzeń i obiektów technicznych wraz z doborem narzędzi służących jego realizacji. W ich przypadku obliczenia, poprawny opis techniczny i analiza rynku pod względem potrzeby również są niezbędne.

Zazwyczaj prace inżynierskie powstają w ciągu zaledwie kilku miesięcy, przy czym wymagają ogromnego zaangażowania i dbałości o szczegóły w procesie koncepcyjnym. Z tego względu nawet wyjątkowo zdolni studenci przystępujący do swojej pierwszej w życiu pracy dyplomowej napotykają na szereg problemów, zwłaszcza jeśli nie mogą liczyć na odpowiednio duży zakres pomocy i zaangażowania ze strony promotora.

W czym możemy pomóc?

Na szczęście dla naszych redaktorów, mających na koncie wieloletnie doświadczenie i szereg naukowych prac technicznych nie istnieją tematy trudne.

Najczęściej studenci studiów inżynierskich mają niewielkie pole manewru przy wyborze tematu. Zwykle uczelnia wymaga podjęcia się jednego z dostępnych na rekomendowanej liście. Z tego względu radzimy, aby jak najszybciej znaleźć na niej temat najbardziej odpowiadający obszarowi naukowych zainteresowań studenta i natychmiast zgłosić jego wybór.

Następny etap to praca z promotorem. Tutaj niestety nasi redaktorzy nie mogą pomóc. Należy bardzo dokładnie zanotować wszystkie sugestie i oczekiwania promotora związane ze strukturą i zakresem pracy, ze względu na to, że metodologia i postępowanie badawcze muszą w sposób logiczny i przejrzysty wynikać z tematu pracy. W przypadku prac technicznych jest to szczególnie ważne, gdyż nauki ścisłe nie pozostawiają dużego marginesu swobody we wnioskowaniu. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz liczyć na wsparcie i wiedzę doświadczonego redaktora.

Nasi redaktorzy z pewnością pomogą w dokonaniu skutecznej syntezy zagadnień teoretycznych poznawanych w trakcie studiów. Będą doskonale wiedzieć jak wykorzystać tę wiedzę do rozwiązania omawianego w pracy inżynierskiej zadania technicznego.

Na jakie wsparcie redaktora możesz liczyć?

  1. Opracowanie podstaw teoretycznych projektu inżynierskiego, zgodnie z wymaganiami opiekuna.
  2. Sformułowanie celu pracy oraz określenie zasadności podejmowanych badań.
  3. Analiza źródeł, maszyn oraz metod konstrukcyjnych, niezbędnych przy rozwiązywaniu zadania.
  4. Stworzenie projektu rozwiązującego zadanie.
  5. Przeprowadzenie obliczeń, opis i analiza wniosków z uzyskanych wyników badania.

Z pomocą naszych redaktorów powstanie praca, która udowodni zasadność zaproponowanego rozwiązania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podejmowanej w pracy naukowej problematyki. Korzystamy wyłącznie z powszechnie uznawanych, naukowych źródeł. Dbamy o formalną poprawność tworzonych prac, pod względem ich struktury, formatowania i logicznej budowy. Zapewniamy solidne podstawy teoretyczne do przeprowadzonych badań. Szukając inspiracji lub wsparcia w rozwiązaniu problemu inżynierskiego, koniecznie zgłoś się do nas.