Prace dyplomowe – Medycyna

Zawód lekarza, mimo co najmniej dyskusyjnej sytuacji panującej w polskiej służbie zdrowia, od lat należy do ścisłego grona najbardziej poważanych, prestiżowych i budzących zaufanie profesji. O ile można w nieskończoność dyskutować, czy w naszym kraju lekarze zarabiają wystarczająco dużo, bezsprzecznie są jedną z bardziej uprzywilejowanych finansowo grup zawodowych. Warto jednak pamiętać o ogromnej odpowiedzialności, jaką na co dzień podejmują – w ich rękach waży się ludzkie zdrowie i życie. W tej pracy nie ma miejsca na błąd, a za pomyłkę polegającą na błędzie w sztuce grozi odpowiedzialność karna, nie wspominając o towarzyszących jej ewentualnych wyrzutach sumienia. Z tego względu medycyna znajduje się na szczycie listy kierunku studiów, które należy wybrać po głębokim przemyśleniu swojej decyzji, innymi słowy poczuć powołanie i gotowość do złożenia przysięgi Hipokratesa z pełnym przekonaniem.

Opis kierunku

Medycyna jest ponadto bodaj najbardziej czasochłonnym, wyczerpującym i wymagającym wyrzeczeń kierunkiem studiów. Przyszły lekarz musi zdawać sobie sprawę, że czeka go regularna nauka do późnych godzin, nieprzespane noce i liczne egzaminy. Konieczność odbycia dodatkowych kursów potwierdzających kwalifikacje, obowiązkowy udział w konferencjach i seminariach, ciągły stres i dyżury w szpitalu – taka rzeczywistość nie ominie studenta medycyny. Aby zdobyć tytuł zawodowy lekarza konieczne jest odbycie sześcioletnich studiów. Po nich konieczne jest odbycie trzynastomiesięcznego stażu, zakończonego państwowym egzaminem, który uprawnia absolwenta do używania tytułu lekarza. Przed zdaniem egzaminu absolwent cieszy się tylko częściowymi uprawnieniami, np. nie może samodzielnie wystawiać recept i prowadzić leczenia. Uzyskanie dyplomu to tylko jeden z etapów – po nim należy zrobić specjalizację I i II stopnia stopnia – droga jest zatem długa i wyboista.

Pierwsze lata studiów lekarskich upływają na zdobywana niezbędnej wiedzy teoretycznej z takich dziedzin jak anatomia, biologia medyczna, chemia, histologia, socjologia, pierwsza pomoc, biochemia, fizjologia, biofizyka. Obowiązkowa jest również nauka jednego języka obecnego. Dopiero na trzecim roku studia medyczne nabierają kolorytu – odbywają się wówczas pierwsze zajęcia w laboratorium i pierwsze kontakty z pacjentami, na przykład poprzez praktyki w przychodni.

Ostatnie lata nauki polegają na kształceniu się w wybranej specjalizacji. Tutaj wachlarz możliwości jest oczywiście ogromny, wystarczy wymienić najpopularniejsze: chirurgia, kardiologia, alergologia, kardiochirurgia, medycyna sądowa, diabetologia, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne epidemiologia, endokrynologia, okulistyka, psychiatria, nefrologia, pediatria, seksuologia, urologia, reumatologia, ortopedia, mikrobiologia… Mało? To tylko część przykładów. Studenci, którzy wytrwają do tego etapu z łatwością znajdą swoją wymarzoną specjalizację.

Czy studiowanie medycyny jest warte wyrzeczeń?

Absolwenci studiów medycznych bez problemu znajdują pracę w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej. To drugie rozwiązanie zazwyczaj bywa bardziej opłacalne finansowo i wiąże się z większym komfortem pracy, polegającym na lepszym wyposażeniu gabinetów i oddziałów. Wielu lekarzy traktuje swoją pracę, jako misję, podejmując zatrudnienie na oddziałach ratunkowych bądź w pogotowiu ratunkowym. Inni wybierają pracę naukową w państwowych placówkach, marząc o dokonaniu rewolucyjnego odkrycia. W przypadku wielu specjalizacji interesującą alternatywę stanowi współpraca z zawodowymi sportowcami, co stwarza dodatkową okazję do odbywania atrakcyjnych podróży zagranicznych. Marzeniem niejednego lekarza jest prowadzenie własnej, prywatnej praktyki, stosunkowo łatwe do zrealizowania po zdobyciu środków na wyposażenie gabinetu. Jeszcze inni wybierają zawód lekarza, aby szlachetnie nieść pomoc potrzebującym w krajach trzeciego świata.

Kariera międzynarodowa i prestiż

Dyplomy polskich uczelni medycznych są uznawane na całym świecie, dlatego niejeden spośród absolwentów wiąże swoją przyszłość z karierą zagranicą. Po pierwsze opłaca się to finansowo, gdyż na zachodzie Europy i Stanach Zjednoczonych usługi lekarzy są znacznie lepiej wynagradzane. Jednak to nie jedyny powód – niestety wciąż kraje zachodnie oferują większe możliwości w obszarze prowadzenia badań naukowych. Granty i stypendia zmuszają wielu zdolnych absolwentów polskich uczelni medycznych do prowadzenia swojej działalności poza granicą.