Prace dyplomowe – Prawo

Ukończenie studiów prawniczych, jak na całym świecie, podobnie i w Polsce, wiąże się z ogromnym prestiżem. Nic dziwnego, że mimo ogromnej ilości miejsc oferowanych przez prywatne i państwowe uczelnie, prawo należy co roku do najbardziej obleganych kierunków i nie każdemu chętnemu udaje się dostać na wymarzone studia.

Opis kierunku

Studiowanie prawa trwa pięć lat i jak w przypadku większości kierunków zazwyczaj podzielone jest na dwa etapy – studia licencjackie i studia magisterskie. Ich ukończenie to nie koniec – kolejnym etapem jest aplikacja w postaci stażu zawodowego, po którym absolwent przystępuje do państwowego egzaminu. Na pierwszych latach studiów przyszli prawnicy zapoznają się z podstawowymi przedmiotami, między innymi: teoria i filozofia prawa, historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie, etyka, logika, prawoznawstwo. Następnie poszerzają swoją wiedzę o współczesne zagadnienia, wśród nich znajdują się: prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne i postępowanie cywilne. Dla absolwentów pragnących wykonywać swój zawód w sposób nieograniczony, ukończenie studiów stanowi jedynie połowę sukcesu.

Aplikacja

Aby móc samodzielnie wykonywać swój zawód absolwent prawa zobowiązany jest do zrobienia aplikacji, czyli odbycia praktyki zawodowej, zakończonej państwowym egzaminem. Długość aplikacji ściśle zależy od wybranej ścieżki kariery. Oto ile trwają aplikacje w poszczególnych zawodach prawniczych:

  • Ogólna - 1 rok,
  • Legislacyjna - 1,5 roku,
  • Komornicza - 2 lata,
  • Prokuratorska - 2,5 roku
  • Adwokacka - 3 lata,
  • Radcowska - 3 lata,
  • Sądowa - 4,5 roku

Dopiero po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu, absolwent uzyskuje pełne prawo do wykonywania swojego zawodu.

Na co mogą liczyć absolwenci prawa?

Długość wymaganej edukacji nie jest przypadkowa – na zdolnych prawników czekają dobrze płatne posady. Duże zapotrzebowanie na prawników od zawsze istnieje w strukturach administracji państwowej, jak i władzy sądowniczej.

Zdolnych aplikantów rekrutują renomowane kancelarie prawnicze, co może stanowić dla nich początek udanej, błyskotliwej i atrakcyjnej z finansowego punktu widzenia kariery. Spektakularne sukcesy sprawiają, że dobry prawnik nie potrzebuje dodatkowej reklamy, odwrotnie niż w wielu branżach to klienci zabiegają o jego usługi, za które skłonni są wiele zapłacić. U prawników ceni się zarówno skuteczność jak i zawodową etykę, polegającą na zachowaniu bezstronności i obiektywizmie.

Z usług armii prawników lub przynajmniej kosztownych porad prawnych korzysta praktycznie każde odnoszące sukcesy na rynku przedsiębiorstwo. Zasady prawa rządzą niemal wszystkimi aspektami naszego życia i gospodarki, a sprawne funkcjonowanie firmy może się odbywać wyłącznie przy udziale wiedzy i doświadczenia profesjonalnego prawnika.