Prace dyplomowe – Socjologia

Socjologia rok do roku należy do najbardziej obleganych kierunków studiów. Na czym polega jej fenomen? Prawdopodobnie na tym, że jest bodaj najbardziej uniwersalną spośród nauk społecznych, łącząc w sobie niemal wszystkie humanistyczne dziedziny wiedzy. Nie oznacza to jednak, że stanowi idealny wybór wyłącznie dla maturzystów, którzy nie mają sprecyzowanych planów. Studia socjologiczne zostały stworzone dla ludzi pragnących stale poszerzać swoje horyzonty, łączyć myślenie analityczne z kreatywnością i innowacyjnością, pogłębiać wiedze o społeczeństwie, świecie i otaczającej nas rzeczywistości. Dodatkowo stanowi dobrą podstawę do zrobienia kariery zawodowej w wielu atrakcyjnych branżach.

Opis kierunku

Studia socjologiczne jak większość kierunków mają charakter dwustopniowy – trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie. Pierwsze lata studiów polegają na pogłębianiu wiedzy z nauk społecznych, poprzez poznanie klasycznych teorii socjologicznych, wstępu do socjologii, psychologii społecznej. Z drugiej strony wielbiciele nauk ścisłych poznają zaawansowaną statystykę i logikę. Esencję kierunku stanowi dodatkowo poznanie metodologii przeprowadzania badań socjologicznych, w tym jakościowych i ilościowych. Studenci zapoznają się także z podstawami mniej lub bardziej pokrewnych nauk, takich jak ekonomia, filozofia, antropologia.

Kolejne lata studiów upływają na kształceniu się wedle wybranej specjalizacji. Socjologia zapewnia pod tym względem bardzo wiele możliwości. Najpopularniejszym wyborem jest zazwyczaj pogłębianie wiedzy z zakresu badań socjologicznych. Zwykle już na trzecim roku studenci mają okazję brać udział w projektach badawczych, a nawet przeprowadzać własne badania empiryczne metodami ilościowymi lub jakościowymi – poparcie zdobywanej wiedzy praktyką już na początku kształcenia jest szalenie ważne i z pewnością przyniesie korzyści, gdy absolwenci wkroczą na rynek pracy. Inna popularną, obierana przez przyszłych socjologów drogą jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Studenci mają okazję uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z prawem pracy, ale również poznawać psychologiczne aspekty pracy w Human Resources. W ostatnich latach coraz częściej wybieraną przez socjologów specjalizacją jest marketing i PR. Dzięki doskonałej znajomości procesów społecznych, socjologowie umieją trafnie definiować ludzkie potrzeby i skutecznie na nie odpowiadać – przecież społeczeństwo składa się z konsumentów. Z tego względu socjologowie stają się za zwyczaj skutecznymi i wrażliwymi na zmieniające się trendy marketerami.

Gdzie znajdują pracę socjologowie?

Dzięki doskonałemu przygotowaniu zawodowemu zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym, a często również mając za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe w postaci odbytych staży, absolwenci socjologii nie mają większych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego miejsca pracy. Zwykle czeka na nich szybki awans, gdyż cieszą się opinią specjalistów w swoich dziedzinach.

Najbardziej naturalnym miejscem pracy dla socjologa są instytucje badawcze, zarówno państwowe, jak i znacznie liczniejsze prywatne. Pierwsze z nich zajmują się przed wszystkim regularnymi badaniami opinii publicznej. Firmy prywatne koncentrują się dodatkowo na prowadzeniu badań rynku, na które firmy z sektora FMCG, farmaceutycznego, czy kosmetycznego przeznaczają ogromne budżety. W obu rodzajach instytucji wykształceni socjologowie obsadzają zdecydowaną większość specjalistycznych i kierowniczych stanowisk. Alternatywą jest praca w tej samej branży, ale po stronie klienta, niemal każda licząca się na rynku firma ma swój wewnętrzny dział badań odpowiedzialny za zlecanie badań rynku instytucjom zewnętrznym lub prowadzenie badań własnych.

Wielu socjologów spotkamy również w działach HR i kadrowych w największych funkcjonujących na rynku firmach, jak i renomowanych agencjach rekrutacyjnych. Dzięki swojemu wyczuciu i zdobytym na studiach umiejętnościom z zakresu psychologii społecznej i socjologii pracy, absolwenci socjologii są w stanie trafnie oceniać potencjalnych kandydatów pod względem ich przydatności i predyspozycji na określone stanowiska.

Oprócz tego absolwenci socjologii, szczególnie mający wyraziste poglądy, relatywnie często angażują się w pracę dla agencji pozarządowych, próbując na co dzień zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Inni z kolei, po poznaniu praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem i marketingiem próbują, zazwyczaj skutecznie zrobić karierę managerską w dużych przedsiębiorstwach. Studia socjologiczne niemal gwarantują uzyskanie przynajmniej dwóch, jakże bezcennych korzyści – pozwalają na poszerzenie horyzontów i znalezienie dobrze płatnej pracy.