Prace dyplomowe – Turystyka

Marzenia o licznych podróżach, wyprawach w nieznane, poznawaniu egzotycznych kultur, potraw i języków oraz przeżywaniu niepowtarzalnych przygód w niedostępnych zakątkach świata dotyczą wielu z nas. Studiowanie turystyki może stać się drogą do ich realizacji, poprzez łączenie wspomnianych marzeń z pracą zawodową i zarabianiem na życie. Turystyka stanowi idealny kierunek studiów dla osób aktywnych i ciekawych świata, a jednocześnie zainteresowanych geografią. Jej ważnym aspektem są dodatkowo umiejętności lingwistyczne – szczególnie znajomość kilku języków obcych. Każdy, kto nie boi się wyzwań, lubi współpracę i poznawanie nowych ludzi powinien poważnie rozważyć wybór takiej drogi zawodowej.

Opis kierunku

Studiowanie turystyki odbywa się przez pięć lat – trzyletnich studiach licencjackich i dwuletnich magisterskich. Zależnie od wybranej uczelni, kryteria przyjęcia na studia mogą zawierać między innymi testy sprawnościowe lub egzaminy ze znajomości języków obcych – obie kompetencje są zazwyczaj niezwykle ważne podczas studiów. Studenci turystyki w ciągu lat mają do czynienia również z przedmiotami ogólnymi zaliczanymi do humanistycznych (między innymi: architektura, psychologia, socjologia, historia sztuki, ekonomia, marketing, organizacja i zarządzanie, pedagogika), jak również przyrodniczymi, takimi jak geografia, medycyna, wychowanie zdrowotne, anatomia i fizjologia.

W kolejnych latach studiów większy nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy w przedmiotach kierunkowych, ściśle związanych z turystyką. Należą do nich: krajoznawstwo, podstawy turystyki, turystyczny rynek krajowy i międzynarodowy, gospodarowanie walorami turystycznymi, prawo w turystyce, geografia turystyczna, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego. Dzięki nim studenci nabywają niezbędne kompetencje związane z funkcjonowaniem branży turystycznej w Polsce i na świecie, związane z nimi ramy prawne, a także zdobywają informacje o najpopularniejszych destynacjach turystycznych. Z pewnością ciekawym aspektem studiów, pozwalającym za zdobycie pierwszych szlifów w praktyce turystycznej są organizowane w toku studiów liczne wycieczki krajoznawcze. Ważny aspekt studiowania turystyki stanowi możliwość, a wręcz konieczność przebycia dodatkowych kursów i zdobycia wartościowych uprawnień. W tym miejscu można wymienić choćby uprawnienia pilotów wycieczek, animatorów czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego, czy też kursy związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Okres wakacyjny stanowi dla studentów turystyki okazję do połączenia wypoczynku z nabywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych, poprzez dedykowane im staże, często oferowane przez hotele, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe lub biura informacji turystycznej. Ciekawym pomysłem jest łączenie studiowania lub pracy w turystyce z pracą instruktora sportowego.

Co czeka absolwentów turystyki?

Dzięki posiadaniu szerokiej wiedzy o świecie, a także licznym dodatkowym kompetencjom zdobytym podczas studiów, absolwenci kierunków turystycznych nie mają problemów ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia, zarówno w swojej macierzystej branży, jak i poza nią. Najczęściej obejmowane przez nich stanowiska to piloci wycieczek, organizatorzy i rezydenci biur podróży. Wybór turystyki, jako kierunku studiów otwiera więc drogę do wymarzonego dla wielu osób życia zagranicą, szczególnie w ciepłych, egzotycznych krajach. Wiedza absolwentów turystyki bywa bezcenna dla linii lotniczych lub zajmujących się turystyką morską, a także instytucji państwowych i samorządowych liczących na przyciągnięcie większej liczby turystów.

Poza branżą, absolwenci studiów turystycznych odnajdują się dobrze w instytucjach kulturalnych, oświatowych, jako animatorzy, a także ze względu na dobrą znajomość języków obcych, jako tłumacze. Z powyższych względów studiowanie turystyki wydaje się być jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków.