Pisanie pracy zaliczeniowej

Charakterystyka

W odróżnieniu od pracy licencjackiej lub magisterskiej, praca zaliczeniowa kończy zazwyczaj tylko pewien etap studiów i zastępuje egzamin z danego przedmiotu, dlatego przybiera zdecydowanie krótszą formę (najczęściej maksymalnie kilkanaście stron). Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z zachowania zasad sporządzania pracy naukowej. Poprawnie napisana praca zaliczeniowa spełnia wszystkie wymogi formalne, choćby te dotyczące formatowania – odpowiednia czcionka i jej rozmiar – 11 lub 12. Struktura dłuższych prac zaliczeniowych jest w zasadzie zbliżona do pracy licencjackiej – zawiera wstęp, właściwą treść podzieloną na rozdziały oraz zakończenie. W przypadku krótszych prac, brak rozdziałów jest oczywisty, ale warto zachować przynajmniej podział na 3 wymienione wcześniej części. Bibliografia i przypisy są również oczywistym elementem, bez których praca nie zostanie uznana za naukową.

Napisanie dobrej pracy zaliczeniowej wymaga posiadania niezbędnej wiedzy teoretycznej, pamiętajmy, że zastępuje ona egzamin. Wymaga jednak, aby w oparciu o tę wiedzę sformułować własne wnioski i sądy, a niekiedy nawet potwierdzić lub odrzucić hipotezę badawczą.

Nasi redaktorzy oferują swoje wsparcie studentom, którym trudno znaleźć inspirację i czas na odpowiednie podejście do tematu, Jest bardzo ważne, aby podczas wypełniania formularza, nie pominąć istotnych, wymaganych przez uczelnię bądź wykładowcę szczegółów, niezależnie od tematu, formy i wymaganej długości pracy.

Pracę zaliczeniową, w odróżnieniu od pozostałych pisze się tylko raz – zwykle nie istnieje możliwość poprawy, dlatego prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza. Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie oraz indywidualne podejście do tematu. Zgłoś się do nas już dziś po unikatową i interesującą pracę zaliczeniową!