Prace dyplomowe – Zarządzanie

Od połowy lat dziewięćdziesiątych w Polsce rozpoczął się boom na kierunki studiów związane z zarządzaniem, który właściwie trwa do dzisiaj. Na czym polega fenomen zarządzania i dlaczego rokrocznie przyciąga ono tak wielu chętnych? Odpowiedź jest prosta. Studiowanie zarządzania wciąż gwarantuje szeroki wybór interesujących specjalizacji i po ukończeniu studiów równie szerokie możliwości na rynku pracy. Zarządzanie wyodrębniło się jako osobna nauka z ekonomii w wyniku ogromnego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów do spraw zarządzania węższymi dziedzinami działalności gospodarczej. Efektem tego procesu jest obserwowane obecnie rozdrobnienie zarządzania jako nauki, na wąskie specjalizacje, wśród których najpopularniejsze to zarządzane i marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem. Co roku uczelnie wyższe dostarczają funkcjonującym na polskim rynku przedsiębiorstwom tysiące absolwentów, doskonale przygotowanych do objęcia w przyszłości stanowisk managerskich o kluczowych kompetencjach decyzyjnych.

Opis kierunku

Celem nadrzędnym podczas licencjackich i magisterskich studiów zarzadzania jest zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy we wszystkich kluczowych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Z tego względu program studiów obejmuje zagadnienia takie jak marketing, prawo gospodarcze i finansowe, ekonomia. Bardzo ważne jest także nabycie cennych kompetencji miękkich – umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i szkoleniowych, jak również związanych z zarządzaniem zespołem. Wszystkie one ułatwiają przyszłym managerom codzienne poruszanie się w środowisku korporacyjnym. Sztuka zarządzania polega między innymi na łączeniu samodzielności z umiejętnością pracy zespołowej – w przedsiębiorstwie nie ma miejsca na konflikty.

Sukces na rynku pracy odniesiony przez absolwenta zarządzania jest ściśle zależny ze specjalizacją, którą wybierze. Obecnie najbardziej pożądani są na rynku specjaliści w dziedzinie zarządzania finansami oraz zarządzania ryzykiem. To oni mają największą szansę na relatywnie szybkie objęcie stanowisk kierowniczych i dyrektorskich. Jednocześnie te dwie specjalizacje są zgodnie uznawane za najbardziej czasochłonne i wymagające.

Perspektywy zawodowe

Najbardziej intratne posady czekają na wykształconych specjalistów do spraw zarządzania przede wszystkim w największych, obecnych na polskim rynku przedsiębiorstwach oraz spółkach skarbu państwa, które jednak często rozdawane są z klucza politycznego. Dlatego na początku kariery lepiej liczyć na zatrudnienie w sektorze prywatnym. Międzynarodowe korporacje, szczególnie z myślą o utalentowanych absolwentach kierunków związanych z zarządzaniem od kilku lat tworzą specjalne programy managerskie, stanowiące modelową ścieżkę kariery w przedsiębiorstwie. Kilkuletni program oferuje poznanie wszystkich aspektów zarządzania wewnątrz firmy, a zwykle gwarantuje stałe zatrudnienie w optymalnie dopasowanym do kompetencji kandydata dziale.

Badania pokazują, że obecnie coraz więcej odnoszących błyskotliwe sukcesy rynkowe młodych prywatnych przedsiębiorców to absolwenci zarządzania. Nic dziwnego – w ich przypadku o sukcesie w prowadzenie własnej firmy decyduje zdobyta na studiach wiedza praktyczna i teoretyczna. Znajomość zasad rządzących prawem i ekonomią, a przede wszystkim umiejętne ich wykorzystanie. Absolwenci zarządzania doskonale wiedzą jak prowadzić biznes, są przygotowani do samodzielnego podejmowania ważnych decyzji. Mają kompleksową wiedzę na temat wszystkich ważnych aspektów prowadzenia biznesu, a także umiejętności nawiązywania relacji z partnerami biznesowymi oraz zdolności negocjacyjne. Praktyka pokazuje więc, że absolwenci zarządzania mają ponadprzeciętną szansę odnieść sukces na rynku pracy i to na wiele różnych sposobów, co jeszcze bardziej zachęca do podjęcia tego kierunku studiów.